top of page
lup_logo_ICON_REV (1).png

We are Lüp.

We enrich event experiences for over 2 million people every year by partnering with Event Organisers and Exhibitors at more than 200 events across the globe. 

Lup Events Pattern Triangle

Chúng ta làm gì

Tại Lüp Events, chúng tôi tin rằng các giải pháp của chúng tôi sẽ sớm trở thành một trong những phân khúc lớn nhất trong ngành. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu, nhưng chúng tôi đã biết rằng mọi sản phẩm chúng tôi xây dựng đều đòi hỏi những kỹ năng khó kiếm được, sự cống hiến và thái độ táo bạo. Hãy tiếp tục đọc và tìm hiểu tất cả những điều cần biết về công nghệ thông minh đằng sau Khởi nghiệp thành công của chúng tôi.

We call this our instant feedback Lüp

Lup Events Service Loop

Formed in 2011 with a vision to empower people to influence the outcome of their event experience, the Lüp team aspires to invigorate the events market around the world. We tailor our offering to various event groups, ensuring that we deliver the best service and product available in the industry.
 

Ultimately, we help brands meaningfully engage with the people who matter most.

Over 200 events and 12,500 Exhibitors love being in the Lüp
Join them and enrich your event experience...

Untitled design (27).png
bottom of page